ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Ψ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:A) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ)ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ Φ.Π.Ψ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης από τους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ώστε να ενταχθούν σε ένα εκ των Τμημάτων:

α) Φιλοσοφίας

β) Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

γ) Ψυχολογίας

ορίζεται από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ημέρες και ώρες Γραμματείας.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με  γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

AIESEC-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΪΟΣ 2019

 

 

My-Studies

Ακαδ. Ταυτότητα

Εύδοξος

e-class

webmail

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Wi-Fi

 Διαύγεια

 Δίοδος