ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φ.Π.Ψ

 
https://drive.google.com/open?id=1IOmjdgZENAss-ffTSPQFWMsNtAlnBy0E 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (my-studies.uoa.gr) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 

My-Studies

Ακαδ. Ταυτότητα

Εύδοξος

e-class

webmail

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Wi-Fi

 Διαύγεια

 Δίοδος