Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υλοποιεί το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Π.Μ.Σ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ