Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας επισκεφθείτε την αντίστοιχη ενότητα του παρόντος ιστοτόπου: Γραμματεία, Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέα Φιλοσοφίας, Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέα Παιδαγωγικής, Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέα Ψυχολογίας.

Στοιχεία επικοινωνίας για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Τμήματος είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους: Σπουδαστήρια, Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία/Αρχεία.

Πληροφορίες για την πρόσβαση στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου στεγάζεται το Τμήμα, θα βρείτε εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού καταλόγου του Πανεπιστημίου Αθηνών.