Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Τομέας Παιδαγωγικής

Μέλη ΔΕΠ Τομέα Παιδαγωγικής

Καθηγητές 


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΝΑ «Ειδική Αγωγή»

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση - Διδακτική των Μαθηματικών»

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΥΔΑΚΗ «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΣ «Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

 

  Επίκουροι Καθηγητές


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΗΣ «Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση» 

ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΛΛΗ ΜΗΛΙΓΚΟΥ «Θεωρία και Πράξη της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών» 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας και με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ «Ιστορία της Παιδείας και της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» (βλ. scholar.uoa.gr/dfoteinos)

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ  «Διδακτική των Θετικών Επιστημών» 

ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ «Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ  «Θεωρία και Πράξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΛΜΠΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»

 Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

.