Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Τομέας Φιλοσοφίας

Μέλη ΔΕΠ Τομέα Φιλοσοφίας

Καθηγητές


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ «Ηθική»

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία» 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»

ΕΛΣΗ ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ-ΓΙΑΜΑ «Σύγχρονη Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της Υπάρξεως και των Παραστατικών Τεχνών» 

 

 

Επίκουροι Καθηγητές


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ"Βυζαντινή Φιλοσοφία"

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΑΝΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ «Πολιτική Φιλοσοφία» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ «Κοινωνική Φιλοσοφία» 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ «Εφαρμοσμένη Ηθική» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΡΗΣ «Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση» 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ "Η ελληνική φιλοσοφία της διασποράς"

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ «Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία» 

ΑΝΝΑ ΛΑΖΟΥ «Φιλοσοφική Ανθρωπολογία» 

 

 

 

 Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου Αθηνών