Αρχική σελίδα » Τομέας Παιδαγωγηκής

Λοιπό Διοικητικό Προσωπικό

Τοµέας Παιδαγωγικής


Κων/να Μπουγέλη  210 7277594  ntinab[at]ppp.uoa[dot]gr

  

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Νικόλαος Σωτηρίου 210 7277567 nisot[at]eel.uoa[dot]gr

 

 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Ιωάννης Φιλιππόπουλος  210 7277783, 210 7277838 ifilip[at]ppp.uoa[dot]gr


Τοµέας Ψυχολογίας

 

Έλλη Τουλιάτου   210 7277466 etouliatou@ppp.uoa.gr