Αρχική σελίδα » Τομέας Παιδαγωγηκής » ΔΕΠ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΡ.

ΚΥΨΕΛΗ

Γενά Αγγελική                                                         

210 7277926

agena@ppp.uoa.gr

508

Κυνηγός Πολυχρόνης                                                

210 7277508

kynigos@ppp.uoa.gr

508

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος                               

210 7277374

gpapako@ppp.uoa.gr

506

Πασιάς Γεώργιος                                                         

210 7277500

gpasias@ppp.uoa.gr

506

Φουντοπούλου Μαρία- Ζωή                                   

210 7277781

mafoun@ppp.uoa.gr

508

Φρυδάκη Ευαγγελία                                                  

210 7277518

efrydaki@ppp.uoa.gr

506

Αντωνίου Φωτεινή (Φαίη)                                     

210 7277455

fayeantoniou@ppp.uoa.gr

508

Βέρδης Αθανάσιος                                                     

210 7277526

averdis@ppp.uoa.gr

505 

∆ασκολιά Μαρία- Καλοµοίρα                                 

210 7277799

mdaskol@ppp.uoa.gr

522 

Μηλίγκου Ευανθία- Έλλη                                        

210 7277521

emilingou@ppp.uoa.gr

509 

Μιχάλης Αθανάσιος                                                  

210 7277507

michathan@ppp.uoa.gr

508 

Σµυρναίου Ζαχαρούλα                                             

210 7277917

zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr

508 

Φωτεινός ∆ηµήτριος                                               

210 7277510

dfoteinos@ppp.uoa.gr

506 

Παρθένης Χρήστος                                                    

210 7277516

parthenis@ppp.uoa.gr

506