Αρχική σελίδα » Χρήσιμα » Αιτήσεις Περγαμηνών & Παράρτημα Διπλώματος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ*

*Αίτηση για το πτυχίο σε περγαμηνή, μπορούν να κάνουν και πτυχιούχοι παλαιότερων ετών, σύμφωνα με την ως άνω Ανακοίνωση.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος, που έχουν κάνει αίτηση για το πτυχίο τους σε περγαμηνή μέχρι και τον Ι Ο Υ Λ Ι Ο  2 0 1 5, να περάσουν από τη Γραμματεία να παραλάβουν την περγαμηνή τους. ΠΡΟΣΟΧΗ!!: Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/-η δεν μπορεί να έρθει αυτοπροσώπως να την παραλάβει και στείλει άλλο πρόσωπο, είναι αναγκαία η εξουσιοδότηση.


Έντυπο παραρτήματος διπλώματος

Ενδεικτό έντυπο παραρτήματος διπλώματος προπτυχιακού κύκλου σπουδών στα 

Ενδεικτικό έντυπο παραρτήματος διπλώματος μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στα