Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας φιλοξενεί περισσότερους από 3.000 προπτυχιακούς και 440 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εξασφαλίζει στο Τμήμα τις δυνατότητες να συνιστά μια δυναμική ακαδημαϊκή οντότητα, αποτελείται από 34 μέλη Δ.Ε.Π., 4 μέλη Ε.Τ.Ε.Π., 3 μέλη Ε.ΔΙ.Π. και 13 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. Το προσωπικό αυτό στελεχώνει 3 Τομείς, 3 σπουδαστήρια, 7 εργαστήρια, 2 ερευνητικά κέντρα και υλοποιεί 6 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Πρόεδρος του Φ.Π.Ψ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 είναι η Καθηγήτρια Μ. Φουντοπούλου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,Διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας είναι η Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Έλση Μπακονικόλα–Γιαμά, Διευθύντρια του Τομέα Παιδαγωγικής είναι η Καθηγήτρια Αγγ. Γενά και Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας είναι η Καθηγήτρια Ν. Παπαστυλιανού . Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος είναι η Σοφία Μαϊκίδου. Δείτε αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα Προσωπικό του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

  πίσω