Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Επιτροπές Τμήματος » Προγράμματος Σπουδών

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών:

 

Μ. Φουντοπούλου, Καθηγήτρια Τομέα Παιδαγωγικής

Δ. Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια Τομέα Ψυχολογίας

Γ. Στείρης, Επικ. Καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας

Γ. Πολίτης, Επικ. Καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας

Ασ. Ράλλη, Επικ. Καθηγήτρια Τομέα Ψυχολογίας