Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Επιτροπές Τμήματος » Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

 Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης:

 

  • Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια Τομέα Παιδαγωγικής
  • Ευαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια Τομέα Φιλοσοφίας
  • Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,  Καθηγητή Τομέα Παιδαγωγικής
  • Γεώργιο Στείρη, Επικ. Καθηγητή Τομέας Φιλοσοφίας
  • Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επικ. Καθηγήτρια Τομέα Παιδαγωγικής
  • Δημήτριο Φωτεινό, Επίκ. Καθηγητή Τομέα Παιδαγωγικής
  • Φιλία Ίσαρη, Επικ. Καθηγήτρια Τομέα Ψυχολογίας
  • Αθανάσιο Βέρδη, Επικ. Καθηγητή Τομέα Παιδαγωγικής
  • Γεώργιο Πολίτη, Επικ. Καθηγητή, Τομέα Φιλοσοφίας
  • Γεώργιος Ρόμπολας, Γραμματεία Τμήματος ΦΠΨ