Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Επιτροπές Τμήματος » Οδηγού Σπουδών

Επιτροπή για τον Οδηγό Σπουδών:

 

Ι. Καλογεράκος, Αν. Καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας

Γ. Πολίτης, Επικ. Καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας

Χρ. Παρθένης, Επίκ. Καθηγητής Τομέα Παιδαγωγικής