Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Επιτροπές Τμήματος » Διδακτόρων

Διατομεακή Επιτροπή για την οργάνωση θεμάτων υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών:

 

Χρ. Νόβα – Καλτσούνη, Καθηγήτρια Τομέα Παιδαγωγικής

Ε. Πρωτοπαπαδάκης, Επικ. Καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας

Α. Ράλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Ψυχολογίας

Γ. Ρόμπολας, Διοικ. Υπάλληλος