Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Σπουδαστήρια » Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας

Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας

   

Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Ευαγγελία Μαραγγιανού-Δερμούση 

 

Το Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας ανήκει στα παλαιότερα και μεγαλύτερα Σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής. Διαθέτει σημαντικό αριθμό ελληνικών και ξένων βιβλίων και περιοδικών σχετικών με τους επι μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σπάνιες εκδόσεις παλαιών βιβλίων. Στεγάζεται στον 7ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (κυψέλη 746) και λειτουργεί Δευτέρα - Πέμπτη 09.00 -18.00 και Παρασκευή 09.00 - 15.00. Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και εορτών το ωράριο αυτό είναι δυνατόν να αλλάξει.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Δανείζεται όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης, εκτός:

 • Πληροφοριακό υλικό (λεξικά – εγκυκλοπαίδειες)  

 • Kείμενα των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων

 • Σπάνια βιβλία

 • Περιοδικά

 • Διδακτορικά και Διπλωματικές Εργασίες

 Δικαίωμα δανεισμού έχουν:

 • Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέχρι 5 τεκμήρια συγχρόνως για 14 μέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

 • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής 

αφού πρώτα γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης στην οποία ανήκουν. Μέχρι 5 τεκμήρια συγχρόνως για 14 μέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ

Μέχρι 3 τεκμήρια συγχρόνως για 7 μέρες (Ισχύει για το Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας), με δικαίωμα ανανέωσης.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΔΟΞΟΥ


Οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα: 

 • Φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου

 • Φοιτητές που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά και επομένως τους έχει χορηγηθεί ήδη δωρεάν σύγγραμμα (αλλά εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το δωρεάν σύγγραμμα του μαθήματος)

έχουν δικαίωμα δανεισμού των διδακτικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ.

Πρέπει οι  φοιτητές να προσκομίζουν στη βιβλιοθήκη βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματός τους που να πιστοποιεί ότι  δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανεισθούν μέχρι 2 συγγράμματα για 30 μέρες με προαιρετικό δικαίωμα  ανανέωσης  για επιπλέον 30 μέρες σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

 

 • Οι υπόλοιποι χρήστες (επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό)

Μέχρι 3 τεκμήρια συγχρόνως για 7 μέρες. 

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 

Ο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

                                         

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΟΙΝΗΣ

2 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

10 ΗΜΕΡΕΣ

10 ΗΜΕΡΕΣ

20 ΗΜΕΡΕΣ

1 ΜΗΝΑΣ

3 ΜΗΝΕΣ

2 ΜΗΝΕΣ

6 ΜΗΝΕΣ

  

 

Τηλέφωνα: 210 727 7795-6


Βιβλιοθηκονόμοι: 

 • Νικολέττα Παρασκευοπούλου

 • Βασίλειος Διακάτος