Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Μουσεία/Αρχεία » Μουσείο της Παιδείας

Μουσείο της Παιδείας

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Μ. Φουντοπούλου

Το Μουσείο της Παιδείας, που λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην κατάρτιση των αυριανών εκπαιδευτικών αλλά και να παρέμβει στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Είναι ένα από τα 15 μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών και βρίσκεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής. Το Μουσείο διαθέτει, προς το παρόν, χώρο 60 τ.μ., όπου λειτουργεί μόνιμη έκθεση με θέμα: Εικόνες από τη Νεοελληνική Εκπαίδευση και Παιδεία.

Το Μουσείο άρχισε να συγκροτείται το 1993 με εισήγηση του Καθηγητή Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου.Η οργάνωση και λειτουργία του υλοποιήθηκαν με την έγκριση και συμπαράσταση των πανεπιστημιακών αρχών και τη φιλότιμη εργασία των κατά καιρούς αποσπασμένων στον Τομέα Παιδαγωγικής εκπαιδευτικών που διατίθενται για την υποστήριξη της λειτουργίας του.

Στόχοι του Μουσείου είναι:

  • H διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης.
  • H έρευνα και μελέτη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και η εικονική αναπαράσταση της ιστορίας της παιδείας στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και σε σχέση με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.
  • H κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ σε θέματα: α) μουσειοπαιδαγωγικής και β) καταγραφής και συντήρησης υλικού που υπάρχει στα σχολεία και με την πάροδο του χρόνου κινδυνεύει να καταστραφεί.
  • H ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και εξωσχολικών φορέων σε σχετικά θέματα.