Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Μουσεία/Αρχεία » Αρχείο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μ. Φουντοπούλου

Το Αρχείο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1993 σε χώρο του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής (5ος όροφος).

Στο Αρχείο έχει συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος από ποικίλες ερευνητικές εργασίες του Ν. Εξαρχόπουλου (ερωτηματολόγια, δελτία σωματικών μετρήσεων, ψυχογραφήματα, κοινωνιογραφήματα, ελεύθεροι χαρακτηρισμοί, ατομικοί φάκελοι κ.ά.). Από τις δραστηριότητες του Τομέα Παιδαγωγικής της τελευταίας εικοσιπενταετίας του εικοστού αιώνα έχει, επίσης, συγκεντρωθεί δειγματοληπτικός αριθμός μαθητικών γραπτών, φύλλα διδακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών, εργασίες φοιτητών, φωτογραφικό υλικό, αποδελτιώσεις παιδαγωγικών περιοδικών, νομοθετικών κειμένων, κ.ά.

Ο χώρος του Αρχείου χρησιμοποιείται, επίσης, ως χώρος για την άσκηση φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη και καταγραφή αρχειακού υλικού. Το υλικό του Αρχείου διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα νομοθετήματα, βιβλία ύλης σχολείων, μαγνητοσκοπήσεις μαθημάτων και σχολικών εκδηλώσεων φωτογραφίες και μαγνητοσκοπήσεις από ποικίλες δραστηριότητες του Τομέα.

Το Νοέμβριο του 1997 εγκαταστάθηκε στο Αρχείο ηλεκτρονικός υπολογιστής, με σκοπό να καταχωριστεί και να ταξινομηθεί καλύτερα το πολύτιμο υλικό. Στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, το Αρχείο να ανοίξει για τους ερευνητές.