Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Εργαστήρια » Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής


Διευθύντρια: Καθηγήτρια Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

 


Το Εργαστήριο  Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 1184/τ.Β΄/25-4-2016) στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας-Τομέας Ψυχολογίας, προκειμένου να εξυπηρετήσει ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διδακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες σε αντικείμενα που εντάσσονται στο πεδίο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής.

Το Εργαστήριο αντικατέστησε δύο επιστημονικά κέντρα του Τμήματος, το Κέντρο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΣΕΠ)  του Τομέα Παιδαγωγικής και το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ, www.keaes.uoa.ppp.gr) του Τομέα Ψυχολογίας, τα οποία συνενώθηκαν και μετεξελίχθηκαν σε Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής "Μιχάλης Κασσωτάκης" επιτελεί έργο ερευνητικό, διδακτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό. Έχει ως αντικείμενο:

  • την μελέτη και έρευνα ζητημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, τη διαπαιδαγώγιση του σε θέματα σταδιοδρομίας και τη βελτίωση των μεθόδων που εφαρμόζονται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν αυτογνωσία και δεξιότητες λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων
  • την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ειδικών επιστημόνων
  • την υποστήριξη των σπουδών και της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
  • την παροχή υπηρειών επαγγελματικής καθοδήγησης σε φοιτητές, μαθητές και ενήλικες
  • τη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς για θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσνατολισμό και την απασχόληση.