Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Εργαστήρια » Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας


Διευθυντής: Ε. Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής

 

Συνεργάτης: Α. Αμπντουλλά , Ε.ΔΙ.Π.

 

Έδρα: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας, 7ος όροφος, γραφείο 746

Τηλέφωνο: +302107277365, Fax: +302107248979

 e-mail: philosophylab[at]ppp.uoa[dot]gr

 


Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ιδρύθηκε τον Μάιο του 1999 (Φ.Ε.Κ. 92/11.5.1999). Ανήκει στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, του οποίου αποτελεί ανεξάρτητη δομή. Σκοπός του είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας ιδίως στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην κάθε μορφής συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και διακρατικούς φορείς. Για τον λόγο αυτό από το 2016 φιλοξενεί το Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (University of Haifa). Στους στόχους του εντάσσεται, επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, συναφείς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και της αλλοδαπής. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων και συνεδρίων), η  έκδοση επίτομων έργων, επιστημονικών σειρών και επιστημονικού περιοδικού, καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.