Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Ερευνητικά Κέντρα » Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Σκοπός του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι η έρευνα σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, καθώς και η αξιολόγηση της επαγγελματικής προσωπικότητας με τη βοήθεια ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων.

Ειδικότερα, το Κέντρο ασχολείται με: (α) τη διεξαγωγή ερευνών στον ελληνικό πληθυσμό - γενικό και ειδικές ομάδες - με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της πρακτικής της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού, (β) τη διεξαγωγή ανάλογων ερευνών σε συνεργασία με άλλες χώρες, (γ) το σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, με
τη συνεργασία ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) την κατασκευή ή/και προσαρμογή και στάθμιση ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων μέτρησης επαγγελματικών διαφερόντων, κλίσεων, ικανοτήτων κ.λπ. και (ε) διδακτικό-επιμορφωτικό έργο.

Για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου αναπτύσσονται συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς και φορείς απασχόλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ιστοσελίδα: http://keaes.ppp.uoa.gr/