Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Ερευνητικά Κέντρα » Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Διευθυντής: Επίκουρος καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α.) ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό Πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οργανικά ανήκει στον Τομέα Παιδαγωγικής, από τον οποίο και εποπτεύεται.

Βασικοί στόχοι του ΚΕ.Δ.Α. είναι οι ακόλουθοι:

  • Η προώθηση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής φύσεως.
  • Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων.
  • Η συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Για την προώθηση των στόχων και την καλύτερη εφαρμογή των ερευνητικών του προγραμμάτων, το Κέντρο έχει διαρθρωθεί οργανωτικά στους παρακάτω τομείς:

  • Θεωρίας και μεθοδολογίας
  • Εκπαιδευτικής πολιτικής
  • Σχολικού περιβάλλοντος
  • Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
  • Τεκμηρίωσης και πληροφόρησης

Μέχρι τώρα το Κέντρο έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με: τη διαπολιτισμική εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (1996-98) και την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών (1997-99).