Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες

Ακαδημαϊκές μονάδες

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας λειτουργούν 3 σπουδαστήρια, 7 εργαστήρια, 2 ερευνητικά κέντρα, ένα αρχείο και ένα μουσείο. Επιλέξτε την ακαδημαϊκή μονάδα που σας ενδιαφέρει.


πίσω