Αρχική σελίδα » Προβολή Ημερίδων-Σεμιναρίων

Προβολή Ημερίδων-Σεμιναρίων

07.12.2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο - 300 ωρών Δια Ζώσης και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης- με τίτλο «Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Υγεία & τις Κοινωνικές Επιστήμες»(Ενότητες:Θεματική Ανάλυση, Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, Αφηγηματική Ανάλυση, Οπτικές Μέθοδοι).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ