Αρχική σελίδα » Προβολή Ημερίδων-Σεμιναρίων

Προβολή Ημερίδων-Σεμιναρίων

14.12.2015

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 80 ωρών (Μάρτιος – Ιούνιος 2016)

Επιστημονική Υπεύθυνη:

 

Καθηγήτρια Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Διευθύντρια Κ.Ε.Α.Ε.Σ

     
Συντονιστές:    Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου, Επαγγελματική Σύμβουλος
    Δρ. Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος – Επαγγελματικός Σύμβουλος
    Κατερίνα Μικεδάκη, Ψυχολόγος – Επαγγελματική Σύμβουλος

 

Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Κ.Ε.Α.Ε.Σ.)του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο θα αφορά στη χρήση τεστ και ερωτηματολογίων επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Σε λειτουργούς συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που επιθυμούν να εντάξουν στη δουλειά τους τεστ και ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία ανταποκρίνονται σε νέες μορφές σταδιοδρομίας και συμβάλλουν στην υποβοήθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των πελατών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν θα βοηθήσουν τους επιμορφούμενους να αξιοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο εργαλεία αξιολόγησης επαγγελματικού προσανατολισμού που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ατόμου.

 

Κεντρικοί άξονες του σεμιναρίου:

 • Έννοια και περιεχόμενο της επαγγελματικής αξιολόγησης
 • Μετάφραση και προσαρμογή των Ψυχομετρικών Εργαλείων
 • Ο ρόλος του συμβούλου στην επαγγελματική αξιολόγηση
 • Ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων
 • Ερωτηματολόγια σύγχρονων δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας
 • Ερωτηματολόγια επίλυσης προβλημάτων
 • Ερωτηματολόγια λήψης εκπαιδευτικών & επαγγελματικών αποφάσεων
 • Ερωτηματολόγια επαγγελματικών πεποιθήσεων
 • Ερωτηματολόγια επαγγελματικού άγχους & ικανοποίησης
 • Ερωτηματολόγια επαγγελματικής ανθεκτικότητας
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων--σύνταξη αναφοράς
 • Βασικές δεξιότητες ατομικής/ ομαδικής συμβουλευτικής στη χορήγηση εργαλείων.

Πιστοποιητικό-Κόστος σεμιναρίου:

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό εξειδίκευσης από το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 350 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις.

 

Δήλωση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, το αργότερο έως 26/2/2016. Η αίτηση θα σταλεί στο e-mail  kargirop[at]otenet[dot]gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.