Αρχική σελίδα » Προβολή Εκδηλώσεων

Προβολή Εκδηλώσεων

15.02.2017

Διοργάνωση Συμποσίου από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics and Political Science _LSE

 

Διοργανώνεται, από το Ελληνικό Παρατηρητήριο  LSE, το 8th Biennial-Hellenic

Observatory PhD Symposium, στις 1η Ιουλίου 2017.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

  

<http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/Events/

HO%20PhD%20Symposia/8th-PhD-Symposium/The-8th-Biennial-HO-PhD-Symposium-on-C

ontemporary-Greece-and-Cyprus.aspx>

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/Events/H

O%20PhD%20Symposia/8th-PhD-Symposium/The-8th-Biennial-HO-PhD-Symposium-on-Co

ntemporary-Greece-and-Cyprus.aspx