Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσεων-Εκδηλώσεων

Προβολή ανακοίνωσης

11.09.2012

Υποτροφίες Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

 

Υποτροφίες του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: «Ταμείον Αρωγής Απόρων

Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24100 Καλαμάτα από 5.10.2012 έως και 13.10.2012 (καταληκτική ημερομηνία).

Το Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας προκηρύσσει υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προκήρυξη