Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσεων-Εκδηλώσεων

Προβολή ανακοίνωσης

03.04.2019

Δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεως από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς Έλληνες ερευνητές, για χορήγηση ετήσιας υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η προθεσμία υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί για 20/3/2019-20/5/2019. Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eeiv@mfa.grκαι αποστέλλονται στην διεύθυνση Ακαδημίας 3, 5ος όροφος, υπόψη κ. Ηλιάνας Παπαχριστοδούλου. 
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.