Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσεων-Εκδηλώσεων

Προβολή ανακοίνωσης

12.04.2019

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Προκήρυξη