Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων Τμήματος

Προβολή Ανακοινώσεων Τμήματος

12.05.2017

Πρόσκληση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η Κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

 

  
Πρόσκληση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποβολής αιτήσεων 
υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η Κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον
και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ με αντικείμενο το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των
Ορεινών Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 
Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι κατάγονται από ορεινές περιοχές ή/και
επιθυμούν υπεύθυνα και συνειδητά, μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, να
εργαστούν σε αυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη
ανάπτυξη τους και στο ξαναζωντάνεμα της Ελληνικής υπαίθρου. Το παραπάνω ΔΠΜΣ
διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.
 
Καταληκτική ημερομηνία 31-5-2017
 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα:
http://environ.survey.ntua.gr/files/prosklisi_ypobolhs_aithseon_17_kat2.pdf
 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.mountains.ntua.gr/