Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων Τμήματος

Προβολή Ανακοινώσεων Τμήματος

31.01.2017

*3ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Ρητορείας στη Γαλλική Στρασβούργο 6-7.3.2017*

   

 

 Περισσότερες πληροφορίες: κ. Αικ. Μπομπέτση (Τμήμα Διεθνών σχέσεων,Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και φρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Τηλ.:+30-210-3442378).

 

 

 

 

Έγγραφο Υπουργείου