Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού » Προβολή Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας

Προβολή Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας

05.04.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2017-2018

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων, κατά ανώτατο όριο, μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας».

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 500 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ