Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Π.Μ.Σ. Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

  

  Το αντικείμενο του  Π.ΜΣ είναι η Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευ­σης. Το ΠΜΣ, έχοντας υπόψη τις αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές σε  εθνικό και διεθνές περιβάλλον στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών συστημάτων και των επιπτώσεων που αυτές θα έχουν στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, θα συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα δυο αλληλεξαρτώμενα επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών Μονάδων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του  μεταπτυχιακού: http://epde.ppp.uoa.gr/

 

 

 

 

 


 πίσω