Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας

Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας

   

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» - Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας»   


 

    


  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη Φιλοσοφία, την Ιστορία της Φιλοσοφίας και την Εφαρμοσμένη Ηθική. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ειδίκευση επιλεγμένου αριθμού σπουδαστών σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους και στην καθοδήγηση αυτών για τη σύνταξη διδακτορικής διατριβής. Επίσης αποβλέπει στη φιλοσοφική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αρτιότερη επιτέλεση του παιδευτικού και μορφωτικού έργου τους.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.philosophymaster.ppp.uoa.gr/


Συντονιστική Επιτροπή:

Διευθύντρια:

Έλση Μπακονικόλα-Γιαμά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια eyiama@ppp.uoa.gr, τηλ. 2107277547 


Μέλη:

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής eprotopa@ppp.uoa.gr, τηλ.2107277574

Γεράσιμος Κακολύρης, Επίκουρος Καθηγητής gkakoliris@ppp.uoa.gr, τηλ. 2107277543


  πίσω