Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» στοχεύει στη μελέτη και αξιοποίηση επιστημονικών θεωριών, αρχών και  πρακτικών της  Ψυχολογίας για την κατανόηση και προαγωγή της  μαθησιακής  διεργασίας και της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων με απώτερο σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση, παρέμβαση και έρευνα από πτυχιούχους των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνικών και  Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στην κατάρτιση στελεχών της Εκπαίδευσης και επαγγελματιών της Ψυχολογίας, με κύριο έργο την κατανόηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων σε συνδυασμό με την εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην Εκπαίδευση, σε δομές ψυχικής υγείας  ή σε άλλα πλαίσια που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Έτσι, οι απόφοιτοι, ακολουθώντας το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία θα έχουν αποκτήσει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σε παιδιά και εφήβους.

 

 

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ Οδηγός και Κανονισμός Σπουδών 2017-2019


Προκήρυξη του ΠΜΣ για το  Ακαδημαϊκό Έτος 2017 


ΑΙΤΗΣΗ 2017

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://epsype.ppp.uoa.gr

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

 

Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 54/ 8.5.2015 πράξης Πρύτανη (ΦΕΚ 951/Β΄/2015) που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου».(Φ.Ε.Κ.) 

 

  πίσω