Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Π.Μ.Σ. Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Π.Μ.Σ. Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

 

 

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση πτυχιούχων των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και, κατά περίπτωσιν, πτυχιούχων άλλων τμημάτων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί,

α. στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδασκαλία, 
β. στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, 
γ. στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
δ. στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ε. στις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι να μπορούν:
α. να προωθήσουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση,
β. να διευκολύνουν την εναρμόνιση της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας με την ευρωπαϊκή προοπτική
γ. να στελεχώνουν διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απαιτούν την ειδίκευση αυτή, όπως είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και με την εποπτεία των σχολείων, καθώς και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα.
δ. να εργαστούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
ε. να αναλάβουν τέλος έργο Σχολικών Συμβούλων.

 

Περισσότερες πληροφορίες...

 

 

  πίσω