Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής των φοιτητών/τριών του Τμήματος ΦΠΨ που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ» κατά την περίοδο παράτασης του προγράμματος: 1/11/2016 – 31/10/2017.

Επιστημονική Υπεύθυνη Ευανθία – Έλλη Μηλίγκου, emilingou[at]ppp.uoa[dot]gr

Τριμελής επιτροπή επιλογής φοιτητών/φοιτητριών: Γ. Κακολύρης gkakoliris[at]ppp.uoa[dot]gr, Ε. Μηλίγκου, Φ. Πολυχρόνη fpolychr[at]psych.uoa[dot]gr

Α. Κριτήρια επιλογής

Α.1. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

α)(προαπαιτούμενο): Ολοκλήρωση των έξι πρώτων εξαμήνων σπουδών

β)Αριθμός μαθημάτων τα οποία οι φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς. Επιλέγονται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων(αριθμός μαθημάτων Χ 10 μόρια)

γ)Εξάμηνο σπουδών:

Εξάμηνο σπουδών

7- 8ο

9ο

10ο

11ο

12ο

Μόρια

100

90

80

70

65

60

 

δ)Βαθμός στα εξής μαθήματα ανά κατεύθυνση σπουδών (βαθμός Χ 10 μόρια):

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας: Εισαγωγή στην Φιλοσοφία

Κατεύθυνση Παιδαγωγικής: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας

Κατεύθυνση Ψυχολογίας: Ψυχολογία Μαθησιακών Δυσκολιών

 

ε)Διακρίσεις σπουδών – υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία = 25 μόρια)

στ) Ισοβαθμία: Σε περίπτωση ισοβαθμίας  θα υπερισχύσει ο φοιτητής/τρια με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας

 

Α.2. Κοινωνικά κριτήρια (πριμοδότηση με 10 μόρια σωρευτικά):  φοιτητές/τριες που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που είναι οι ίδιοι/ες πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα, ή που είναι οι ίδιοι/ίδιες γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα

Α.3. Χωρίς κριτήρια

ΦΜΕΑ (το ποσοστό των ΦΜΕΑ που εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κριτήρια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των συμμετεχόντων)

Β. Διαδικασία Επιλογής

Β.1. Η επιλογή γίνεται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Φοιτητών/τριών, η οποία έχει ορισθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ

Β.2. Τα ονόματα των φοιτητών/τριών που επιλέγονται, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΦΠΨ, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την έναρξη της εμπλοκής των φοιτητών/τριών στις διαδικασίες πραγματοποίησης της άσκησης.

Γ. Διαδικασία Πραγματοποίησης της Άσκησης

Γ.1. Η διαδικασία πραγματοποίησης της άσκησης, ως προς τα γραφειοκρατικά της στοιχεία, υποστηρίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, Σταδίου 5, 1ος όροφος (υπεύθυνος για το Τμήμα ΦΠΨ κατά την τρέχουσα περίοδο: κ. Κωνσταντίνος Τσερώνης ktseronis[at]uoa[dot]gr)

Γ.2. Όσοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ δεν δικαιούνται να την επαναλάβουν

Γ.3. Η άσκηση διαρκεί 200 ώρες (περίπου δύο μήνες καθημερινής εργασίας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ) και αμείβεται με το ποσόν των 400 ευρώ ( 200 ευρώ Χ 2 μήνες)

Δ΄ Προθεσμία Υποβολής Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για την τρέχουσα περίοδο του προγράμματος λήγει στις 30 Ιουνίου 2017. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιστημονική Υπεύθυνη στη διεύθυνση emilingou[at]ppp.uoa[dot]gr .

Παράλληλα, κατατίθενται στο γραφείο της Υπεύθυνης ( κυψέλη 509 ) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( αναλυτική  βαθμολογία και ενδεχόμενα έγγραφα που αφορούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά κριτήρια )

Ημέρες και ώρες:   Τρίτη 12.30-13.30, Τετάρτη 13.00-14.00 και Πέμπτη 13.00-14.00

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ