Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ μέσω ΕΣΠΑ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ