Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ μέσω ΕΣΠΑ»:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ