Αρχική σελίδα » Τομέας Φιλοσοφίας » ΕΔΙΠ

Ε.ΔΙ.Π

Τοµέας Φιλοσοφίας

Ε.ΔΙ.Π

 

 Γεώργιος Μπαρµπαρούσης gbarbar@ppp.uoa.gr τηλ. 210 7277797

Γραφείο 746, 7ος όροφος

Αµπντούλ-Ραζάκ Αµπντουλλά aabdulla@ppp.uoa.gr τηλ. 210 7277365

Γραφείο 746, 7ος όροφος