Αρχική σελίδα » Τομέας Παιδαγωγηκής » ΕΤΕΠ

Ε.Τ.Ε.Π

Τοµέας Παιδαγωγικής

Ε.Τ.Ε.Π

 

 Νικόλαος Καρατζίδης nkaratzi@ppp.uoa.gr τηλ. 210 7277558

Γραφείο 546, 5ος όροφος

 

Όλγα Κατσαµάγκου okatsamag@ppp.uoa.gr τηλ. 210 7277593

Γραφείο 547, 5ος όροφος

 

Ελισσάβετ Ξενάκη elixen@ppp.uoa.gr τηλ. 210 7277826

Κυψέλη 547, 5ος όροφος